Levenslange Overlijdensverzekering
Financiële bescherming bij overlijden
Met een levenslange overlijdensverzekering kan u uw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van overlijden. Als u er niet meer bent, ontvangen uw nabestaanden dan het bedrag dat u voorzien hebt. Daarmee beschikken ze over een extra som geld, bijvoorbeeld om de successierechten betalen.

Wat moet u weten over de levenslange overlijdensverzekering?
 
 •  U kiest de begunstigde(n) en het verzekerde kapitaal.
 • U hebt de keuze uit periodieke premies of een eenmalige premie.
 • U kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvoordeel van 30% van de gestorte premies. Vraag meer info bij uw DVV-consulent.
 • U kan op elke leeftijd een levenslange overlijdensverzekering nemen (vanaf 18 jaar)
Voor nog meer financiële zekerheid kan u de levenslange overlijdensverzekering uitbreiden met de volgende aanvullende waarborgen:
 
 • aanvullende waarborg overlijden door ongeval: bij overlijden door een ongeval krijgen uw nabestaanden een extra bedrag bovenop het afgesproken kapitaal.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico - premievrijstelling:
  • tijdelijke invaliditeit: DVV betaalt de stortingen terug die u tijdens de periode van invaliditeit gedaan hebt.
  • blijvende invaliditeit: DVV betaalt de premie in uw plaats.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente: u krijgt een rente uitgekeerd in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Wenst u meer te weten over onze Levenslange Overlijdensverzekering? Neem dan nog vandaag contact op met Zakenkantoor Marc Vandepitte NV.

 
Zakenkantoor Marc Vandepitte NV |  Burgerlijke vennootschap met handelsvorm NV | RPR Gent BE 0466.037.092 | Maatschappelijke zetel: Astridlaan 14/001 8310 Assebroek