BA Bestuurder
De burgerlijke aansprakelijkheid die u draagt als bestuurder is persoonlijk. Hierdoor kan uw privévermogen aangesproken worden wanneer u wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor fouten of nalatigheden als bedrijfsleider.

De verzekering DVV-verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurder komt tussen wanneer u als bedrijfsleider verantwoordelijk gesteld wordt tegenover een bedrijf, een vzw, of een derde partij zoals een leverancier, RSZ of fiscus.

De polis neemt alle financiële gevolgen ten laste, die ontstaan door een vordering en waarbij uw persoonlijke of hoofdelijke burgerlijke aansprakelijkheid op het spel staat, door een professionele fout gemaakt in het kader van de uitoefening van uw functie als bestuurder/zaakvoerder.
 
BA Bestuurder is een DVV-verzekering op maat van:
 
  • huidige, vroegere én toekomstige voorzitters van de Raad van Bestuur, afgevaardigd bestuurders en bestuurders-natuurlijke personen
  • algemene directeurs, zaakvoerders, minnelijke vereffenaars en feitelijke bestuurders
  • bestuurders-rechtspersonen en natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen
  • erfgenamen of echtgenoten, als een vordering tegen hen wordt ingesteld wegens een fout van hun erflater of echtgenoot
U bent verzekerd voor alle schadevorderingen die ingesteld worden tijdens de duur van het contract. Naargelang de grootte van uw vennootschap of vzw kiest u het verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekerde periode.


Uw voordelen als bestuurder:
 
  • Bescherming als u aansprakelijk gesteld wordt in de uitoefening van uw functie als bestuurder
  • Bescherming van uw privévermogen na een vordering tot schadevergoeding
  • Garantie voor de vrijwillige bestuurders in het geval van een vzw

Meer weten over deze DVV-polis? Neem dan snel contact op met Zakenkantoor Marc Vandepitte NV.
Zakenkantoor Marc Vandepitte NV |  Burgerlijke vennootschap met handelsvorm NV | RPR Gent BE 0466.037.092 | Maatschappelijke zetel: Astridlaan 14/001 8310 Assebroek