Groepsverzekering
Aanvullend pensioenplan voor uw werknemers
Als werkgever kan u dankzij de groepsverzekering een aanvullend pensioenplan opbouwen voor als uw werknemers op pensioen gaan. Steeds meer werknemers zijn er immers van overtuigd dat ze hun levensstandaard niet zullen kunnen aanhouden als ze op pensioen zijn. Zij kunnen, als ze dat willen, ook zelf storten in hun groepsverzekering om hun pensioenkapitaal te verhogen. Dit pensioenplan komt dan bovenop het pensioen betaald door de overheid.

Een groepsverzekering is een belangrijke troef voor het HR-beleid van uw bedrijf. Als werkgever bepaalt u bovendien de voorwaarden en modaliteiten van het verzekeringscontract. Het hoofddoel bestaat eruit het wettelijk pensioen van de werknemer aan te vullen, maar u kan ook bijkomende waarborgen voorzien.
Uw voordelen:
 
  • Extra pensioen of overlijdenkapitaal voor uw werknemers
  • Fiscaal aantrekkelijk extralegaal voordeel
  • Gewaarborgde rentevoet (volgens de Wet van 28 april 2003 op de Aanvullende Pensioenen)

Voor wie?

Elk bedrijf met werknemers kan een groepsverzekering opzetten en kan beperkt worden tot bepaalde categorieën van werknemers. De groepsverzekering wordt afgesloten door het bedrijf in het voordeel van het personeel. De werknemers kunnen zelf eventueel extra stortingen doen om hun pensioen verder te verhogen. Als werkgever betaalt u een minimaal bedrag, maar u kan ook een percentage van het loon kiezen als premie.
Voordelen voor het bedrijf:
 
  • Voor zover voldaan is aan de bepalingen van de Belgische sociale wetgeving genieten de uitgevoerde stortingen van een voordelige fiscaliteit.
  • Tegen eenzelfde bedrijfskost genieten de werknemers een hoger nettovoordeel, met een gunstige invloed op hun loopbaan bij uw bedrijf.

Voordelen voor de werknemers:
 
  • Gestorte premies worden niet beschouwd als een voordeel in natura.
  • De vergoedingen worden bij pensioen of overlijden voordelig belast.
  • Het bijkomend pensioenkapitaal is beschermd en geniet van een intrestvoet gegarandeerd door de werkgever.
  • De werknemer kan zijn groepsverzekeringscontract aanwenden als waarborg bij een lening aangegaan om een vastgoed gelegen in de Europese Economische Ruimte te kopen of te transformeren.
  • Mogelijkheid om het bedrag van de waarborgen aan te passen om het contract af te stemmen op de noden van de werknemer.

Wenst u meer informatie over de algemene voorwaarden van deze groepspolis? Contacteer dan DVV-consulent Zakenkantoor Marc Vandepitte NV te Assebroek.
Zakenkantoor Marc Vandepitte NV |  Burgerlijke vennootschap met handelsvorm NV | RPR Gent BE 0466.037.092 | Maatschappelijke zetel: Astridlaan 14/001 8310 Assebroek