Arbeidsongevallenverzekering
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw personeelsleden te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en op de arbeidsweg. De voorwaarden en bedragen van deze verzekeringspolis zijn bij wet vastgelegd:
 
  • vergoeding voor de medische kosten en transportkosten
  • dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • rente in geval van permanente arbeidsongeschiktheid of in geval van overlijden
U kan als werkgever met de Arbeidsongevallenverzekering van DVV bovenop de wettelijke verplichtingen de dekking uitbreiden met de mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven. Denk bijvoorbeeld aan een extra bescherming privéleven voor ongevallen die gebeuren buiten het werk.

Uw voordelen:
 
  • Antwoord op uw wettelijke verplichtingen als werkgever
  • Vergoeding van medische kosten na een arbeidsongeval
  • Mogelijkheid tot bijkomende extralegale waarborgen voor uw medewerkers

Meer weten over deze verzekering? Neem contact op met Zakenkantoor Marc Vandepitte NV.
 
Zakenkantoor Marc Vandepitte NV |  Burgerlijke vennootschap met handelsvorm NV | RPR Gent BE 0466.037.092 | Maatschappelijke zetel: Astridlaan 14/001 8310 Assebroek